PER A UN HABITATGE DIGNE:
PROU DESNONAMENTS!

La Plataforma de Perjudicats per les Hipoteques d’Osona i la Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona, davant la greu problemàtica social que estem vivint com a conseqüència de les dificultats d’accés a un habitatge per part de moltes persones, així com dels desnonaments que s’estan produint de forma accelerada a casa nostra, MANIFESTEM
 
Que l’accés a l’habitatge és un dret fonamental de les persones, reconegut com a tal a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la Declaració Universal dels Drets Humans. Malgrat tot, a la comarca d’Osona un de cada quatre pisos està buit alhora que cada cop més persones tenen serioses dificultats per accedir a un habitatge digne.
 
Cada cop hi ha més casos d’embargaments per hipoteques contretes amb entitats financeres, les quals, en la majoria dels casos, es queden l’habitatge a meitat de preu alhora que reclamen com a deute la part restant, els interessos i les costes judicials. Mentre amb diners públics es rescaten caixes i bancs, moltes persones veuen vedat el seu accés a un lloguer just i a les borses comarcals i municipals d’habitatge amb l’argument que tenen uns deutes injustos que no podran acabar de pagar mai.

Per això EXIGIM,
  • Que s’ aturin els desnonaments previstos. Que cap persona es vegi obligada abandonar el seu habitatge per no poder fer front a la seva hipoteca degut a les dificultats econòmiques que pateix.
  • Que  es garanteixi  des de l’ Admninistració el Dret de totes les persones  a un habitatge digne. Que es prenguin mesures per evitar  que les persones es quedin sense llar  i /o  tinguin dificultats per accedir a un habitatge. A Osona hi ha al voltant de 17.000 pisos buits. Emplacem els bancs i caixes d’estalvi perquè posin en circulació de manera urgent els habitatges que han quedat buits arran de l’impagament d’hipoteques i que en facilitin ràpidament l’ús a les famílies que els necessitin.
  • Que es legisli de forma urgent la dació  en pagament.Que amb l’entrega de la propietat de l’habitatge  a l’ entitat bancària ,el  deute  quedi totalment liquidat ,com passa en altres països de la UE i dels EEUU
  • Que es condoni totalment el deute que quedi si ja s’hagués subhastat l’habitatge.
  • Que s’ investigui el paper de les entitats bancàries, de les immobiliàries i dels intermediaris si hi ha indicis d’ irregularitat s o frau en la concessió de les hipoteques i que es rescabalin els perjudicats.
  • Que s’exigeixin responsabilitats als directius de les entitats financeres que, de manera temerària, han incentivat el sobreendeutament de les famílies.
  • Que es facin públiques immediatament les xifres d’execucions hipotecàries iniciades i de desnonaments previstos a Osona.
  • Atès que la situació exposada provoca l’augment de l’exclusió social, demanem la implicació col·lectiva en la resolució d’aquesta problemàtica, amb totes les eines que estiguin al nostre abast, per tal que no se’n ressenti la cohesió i la pau social dels nostres pobles, barris i ciutats.
Vic,26 de febrer del 2011

0 comentarios:

Publicar un comentario