Amb la ILP ja en vigor, exigim l’aturada immediata i preventiva de tots els desnonaments i talls de subministres a Catalunya.


El grup promotor exigeix l’aplicació des del primer dia de la ILP habitatge, ara convertida en llei.

El passat 23 de juliol, en una jornada històrica, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Aquesta iniciativa legislativa popular convertida en norma, l’anomenada “Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”, ha costat més de 6 anys. Després d’una lluita infatigable la ciutadania ha aconseguit que, finalment, es legisli per protegir els drets més essencials vinculats a l’habitatge.
Les mesures aprovades encara no s’han pogut posar en pràctica perquè, per exemple, el mes d’agost és l’únic mes de l’any on no hi ha desnonaments, ja que els jutjats tanquen per vacances. A més, som perfectament conscients que el fet d’aprovar una llei no canvia la realitat de forma immediata, sinó que cal forçar-ne l’aplicació efectiva. Inclús hi ha lleis -habitualment, les que defensen els drets de la majoria- que no s’apliquen perquè hi ha grups molt poderosos (com els bancs) que mouen cel i terra perquè es guardin al calaix o perquè es vulnerin.
No permetrem de cap de les maneres que això passi amb la ILP habitatge. És per això que avui iniciem una etapa decisiva en la que s’ha d’implicar tota societat catalana: fer el seguiment del compliment de la llei, fer pressió quan calgui i dotar-nos de recursos per a que la implementació efectiva de la ILP sense cap escletxa sigui una realitat. Si sense tenir una llei que ens emparés no hem permès la vulneració dels nostres drets, ara farem arribar arreu aquesta llei que ens protegeix i exigirem la seva aplicació en tot moment.
Però volem recordar que qui te la màxima responsabilitat per a fer complir les lleis son les institucions. Es indispensable doncs que, sense adormir-se i sense que li tremoli el pols, el Govern de la Generalitat agafi la iniciativa per a fer complir aquesta llei de defensa dels drets essencials en l’àmbit de l’habitatge. Cal també que els Ajuntaments exprimeixin al màxim la nova llei per actuar des dels serveis socials i d’habitatge. I per últim, és imprescindible que el mon de la justícia (jutjats, advocats etc.) faci seva aquesta llei i l’apliqui de forma garantista des del primer dia.
La “Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica” aporta mecanismes efectius per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de subministraments, per aconseguir un veritable parc d’habitatge social i per acabar amb els deutes de per vida. Algunes de les mesures, com les de segona oportunitat i la de mobilització de l’habitatge en desús, s’hauran de desenvolupar.
Però aquelles mesures de xoc, com son aturar els desnonaments i els talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia. Per això a partir d’avui, 1 de setembre, comencem a posar en marxa aquesta llei, per als casos de desnonaments i talls que hi hagi a tot Catalunya, fins que no es normalitzi l’aplicació de la llei per part de l’administració. I si en algun cas la llei s’incompleix, ho denunciarem de forma contundent.
Es per això que exigim al Govern de la Generalitat, als Jutjats i als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l’aturada immediata i preventiva tots els desnonaments i talls previstos, com a mesura urgent fins que no es normalitzi l’aplicació de la llei.
Evidentment, exigim també aquest compromís a totes les formacions polítiques de Catalunya que es presenten a les eleccions del pròxim 27S. Els desnonaments i els talls no s’aturen en períodes electorals i per tant exigim a totes les candidatures que mantinguin el compromís vers aquesta llei que es va fer explícit al Parlament durant la seva aprovació per unanimitat el passat mes de Juliol.
Per altra banda, des del grup promotor de la ILP habitatge, volem anunciar els passos que donarem els propers dies:
· A finals de setmana publicarem a la web de la ILP varis documents útils per sol·licitar a jutjats la suspensió del desnonament, la obligatorietat d’oferir-nos un lloguer social i l’activació del mecanisme de segona oportunitat per extingir els deutes. D’aquesta manera volem aconseguir que el màxim de persones afectades i professionals se’n beneficiïn presentant-los als jutjats corresponents.
· Al llarg d’aquests dies ens reunirem amb el Secretari d’Habitatge per començar a treballar conjuntament en l’elaboració d’una guia d’aplicació de la ILP per facilitar que els Ajuntaments implementin de forma àgil i eficaç les mesures que conte. Aquesta trobada es va pactar en el tràmit de la ILP.
· Iniciarem una sèrie de reunions amb el món de la judicatura, les professionals dels serveis socials i altres col·lectius per treballar en la posada en marxa de la llei. Ens consta que l’aprovació de la llei ha generat molt d’interès i d’expectativa dels professionals que han vist masses cops com es vulneraven drets essencials sense disposar d’instruments per aturar-ho.
Aquesta llei ha vingut per quedar-se i per aturar els desnonaments, els talls de subministraments, per acabar amb els deutes de per vida i per mobilitzar els pisos buits i fer que compleixin la seva funció social.
No pararem fins aconseguir-ho!
Grup promotor de la ILP habitatge
Carta oberta als diputats de CiU i el PP: ha arribat l'hora de la veritat!


La ILP habitatge ha arribat al tram decisiu. A punt d'acabar el termini de recollida de signatures i pendents de fer l'últim recompte, ja hem recollit el suport de més de 100.000 signatures. A més, una seixantena de municipis han aprovat mocions de suport als seus Plens, representant a més de la meitat dels habitants de Catalunya.


Tenim el suport incontestable de la majoria de la població. Ara, la ILP es tramitarà per la via d'urgència extraordinària i en un termini màxim d'un mes hi haurà el debat a la totalitat al Parlament.


Després de reunir-nos amb tots els grups parlamentaris, tan sols CiU i PP s'oposen a aprovar el conjunt de mesures de la ILP habitatge. De fet, tan sols amb el vot a favor de dues diputades d'algun d'aquests partits ja es podria formar la majoria suficient per poder aprovar el contingut íntegre de la ILP, posant en marxa mesures efectives que permetin acabar amb els desnonaments i talls de subministrament a Catalunya.


Per aquesta raó hem escrit aquesta Carta dirigida als diputats de Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya perquè examinin la seva consciència, pensin en les vides que hi ha en joc i prioritzin els drets fonamentals per sobre de les dinàmiques de partit o altres interessos.


Amb la ILP sobre la taula tan sols tindran dues opcions. Votar a favor i aconseguir que Catalunya sigui un país pioner en la defensa del dret a l'habitatge i els subministraments. O votar-hi en contra o rebaixar-la, condemnant a les famílies a més patiment i perpetuant els privilegis de la banca i grans energètiques.


Com ja va passar amb la ILP al Congrés dels diputats, si es demostra que no hi ha voluntat política per fer-ho, ens veurem obligats a assenyalar aquells partits polítics que donen l'esquena a la ciutadania com a responsables de l'agonia i el patiment de milers de famílies.


La ILP és urgent i necessària, i no acceptarem més excuses, silencis ni dilacions.


#AvuiEsPot

Comissió promotora de la ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i contra la pobresa energètica10:47 | 0 Comments

Tret de sortida de la ILP que permetrà acabar amb l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

ilphabitatge.cat 


L’Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) iniciem la campanya de recollida de signatures per aturar l’emergència social que es viu a Catalunya: una mitjana de 43 desnonaments al dia i més del 10% del veïnat afectat per talls de subministraments bàsics com aigua, llum i gas.

Amb aquesta iniciativa les entitats impulsores volem evidenciar la necessitat de què el govern de la Generalitat faci ús de les competències de què disposa en matèria d’habitatge i protecció dels consumidors i adopti mesures urgents en favor de les famílies afectades per la crisi.

Amb un 19% d’atur, 726.000 persones, més del 60% de les quals en atur de llarga durada, Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons dades recents de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 220.700 llars tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 106.700 no perceben cap ingrés. Alhora, cada cop són més les persones que tot i treballar no disposen dels ingressos suficients per fer front a les despeses familiars bàsiques.

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. Segons dades judicials, des de que va començar la crisi al 2008 Catalunya acumula més de 50.000 desnonaments per motius econòmics (43 desnonaments al dia) encapçalant el rànquing de la pèrdua d’habitatge a tot l’Estat. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc habitacional, front el 18% dels països europeus del nostre entorn-, quantitat del tot insuficient per respondre a la demanda habitacional.

Moltes de les famílies desnonades, alhora, són víctimes de la sobreexposició al crèdit hipotecari, i hores d’ara pateixen una autèntica mort civil. El sobreendeutament, de fet, és una de les problemàtiques més punyents de les famílies hipotecades, moltes de les quals estan integrades per menors d’edat que s’hi veuen directament afectats, com així reflexa l’informe: “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”  .

Igualment, resulta especialment alarmant el creixement de la pobresa energètica que hores d’ara afecta a més del 10% de la població a Catalunya. Així, més de 320.000 famílies  no poden mantenir les seves llars a temperatura adequada per falta de recursos econòmics o perquè ja han patit talls de subministrament energètics (llum i gas) i d’aigua.
Aquest creixement de la pobresa energètica està vinculat tant a la deficient qualitat energètica del parc d’habitatge existent, com a la pujada indiscriminada del rebuts d’aigua, llum i gas. Subministraments tots ells en mans d’empreses oligopolístistiques. No és casualitat que a l’Estat Espanyol el preu de l’energia sigui un 30% més car que la mitjana de la UE i que els beneficis de les companyies siguin el doble que els beneficis del sector a escala europea.

Afortunadament Catalunya disposa dels recursos legals i materials necessaris per fer front a la situació. En particular, Catalunya acumula 450.00 habitatge buits (100.000 en mans de les entitats financeres, 80.000 habitatges nous de nova construcció i 270.000 habitatges particulars). Per la seva banda, les companyies elèctriques, amb una mitjana de beneficis d’uns 3.849 milions d’euros entre 2008 i 2012, gaudeixen d’una situació econòmica privilegiada. Del que es tracta, doncs, és de fer servir les competències exclusives del Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de consumidors per aturar la concentració de la riquesa per part de les grans empreses de subministraments, entitats financeres, fons voltors i grans immobiliàries.  

Amb aquest objectiu en ment, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC presentem la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica, ILP que va ser admesa a tràmit per la mesa del Parlament el passat 13 d’octubre. 
En concret, proposem 6 mesures de mínims imprescindibles per fer front al sobre-endeutament, els desnonaments i els talls de subministraments bàsics:
  1. Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per les persones sobre-endeutades, mitjançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judicial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder començar de nou.
  1. Cap desnonament per a les famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca, establint l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
  1. Cap desnonament per a famílies que no poden fer front al pagament del lloguer quan els propietaris siguin bancs, fons voltors o grans immobiliàries  establint l’obligació d’aquests grans tenedors d’habitatges de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
  1. Tots els ajuts per a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer de pisos propietat de persones físiques. Quan el propietari de l’immoble sigui un petit propietari, en canvi, serà  l’administració l’obligada de concedir ajudes perquè l’afectat pugui seguir a l’habitatge o assegurar un reallotjament adequat.
  1. Creació d’un parc de lloguer social a través del lloguer forçós dels pisos buits en poder bancs i grans tenedors d’habitatge. 
  1. Impedir els talls de llum, aigua o gas que afecten a famílies en situació de vulnerabilitat i garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat. S’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts  necessaris per a evitar el tall de subministrament. Tanmateix, la contribució per part de les empreses subministradores en la lluita contra la pobresa energètica a través d’acords amb l’administració que estableixin línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.