MOBILITZACIÓ A VIC PEL DRET A L’HABITATGE I PER LES HIPOTEQUES

A la tarda del dissabte passat a les 5h de la tarda, a Vic, es va fer una mobilització per denunciar que a Osona hi ha molts pisos buits i, alhora, molta gent sense lloc on viure.

A la concentració, a la Plaça del Carbó de Vic, hi van assistir prop d’un centenar de persones que sota el lema “Tenim dret a l’habitatge, prou pisos buits”, van donar lectura a un manifest conjunt. El manifest és subscrit per associacions i col·lectius de veïns, Caritas, el sindicats UGT, CCOO, i COS, associacions solidàries ecologistes i culturals, centres socials, associacions d’immigrants i un col·lectiu de perjudicats per la problemàtica de les hipoteques.

Al manifest, que encara és obert a noves adhesions, s’hi reclama que els Ajuntaments i altres administracions s’impliquin activament per resoldre la problemàtica dels pisos buits i de la gent que no té lloc on viure. Recentment, un estudi del Consell Comarcal d’osona ha posat al descobert una realitat alarmant: a Osona s’ha detectat que existeixen 17.000 habitatges buits, sobre un cens de prop de 150.000 persones que viuen a la comarca. Així mateix, les entitats denuncien que, en aquest moment de crisi, moltes persones s’estan quedant sense habitatge, i augmenta el nombre de pisos on s’hi produeixen importants amuntegaments de persones que no tenen cap altre lloc per viure.

El manifest, fins al moment, ha estat subscrit per les següents entitats:

Associació de Nigerians, Associació de veïns Pla del Remei, Associació Tapís, Caritas, Centre Social Autogestionat La Torratxa, Col·lectiu de Perjudicats per les Hipoteques, Comissions Obreres de Catalunya, Coordinadora Obrera Sindical, Grup de Defensa del Ter, L’Alou Associació cultural, Unió General de Treballadors, Veus Diverses i Xarxa pel Decreixement d’Osona.

Una asseguda per demanar solucions a les hipoteques.

Al manifest esmentat, les entitats també hi reivindiquen que es perdoni el deute residual de les hipoteques (el deute que queda pendent una vegada el banc s’ha quedat el pis). Aquest deute, denuncien, en alguns casos pot ser fins i tot superior al preu que es va pagar per l’habitatge en el moment de contractar la hipoteca. A més, s’hi demana que s’investigui les hipoteques que presenten indicis d’irregularitats, i que es castigui els culpables d’actuacions irregulars.

Una vegada es va acabar la concentració per l’habitatge molts dels assistents, en solidaritat amb el col·lectiu de perjudicats per les hipoteques, es van adreçar a la Plaça Divina Pastora de Vic, a davant d’una oficina de la Caixa Catalunya on s’han produït nombroses incidències. Allí, es van asseure i van cridar consignes per tal de demanar solucions per a les hipoteques. En alguns cartells s’hi podien llegir frases diverses, com “deute etern = cadena perpètua”, o bé “treieu-me les cadenes”.

Finalment, els manifestants es van dirigir de nou a la Plaça del Carbó, on es va acabar la mobilització sobre la problemàtica de l’habitatge.

Les entitats i persones sotasignades, davant la greu situació plantejada al voltant de l’accés a l’habitatge, MANIFESTEM:

L’accés a l’habitatge és, d’entre tots els drets de les persones, un dels que més amenaçat està per l’especulació. Després d’uns anys en què astorats hem vist com s’enfilaven els preus sense cap lògica, finalment s’ha vist que els preus de mercat no tan sols són inviables atesos els salaris de la major part de les famílies, sinó que a més, han portat a la ruïna a milers de famílies treballadores. Les hipoteques s’han convertit per a la majoria en una amenaça al benestar i a la possibilitat de fruir d’una vida digna. Constatem que a recer del negoci immobiliari s’han comès tota mena d’abusos, de trucs i d’operacions obscures on res no era el que semblava i on els més mancats d’escrúpols s’han aprofitat del desconeixement i de la bona fe d’algunes persones que necessitaven un espai per a viure-hi.

Ara moltes famílies es queden al carrer perquè no poden pagar, mentre que grans quantitats de pisos estan buits, inútilment, a l’espera que algú en pagui un preu, ara per ara, impossible. En el període de bonança econòmica i de creixement no es van portar a terme polítiques de construcció de pisos de protecció oficial. Ara potser ja no és el millor moment per endegar-les.

Cal fer sentir la nostra veu per dir ben clar i ben fort que això no pot continuar d’aquesta manera.

Per això, DEMANEM:

1.- Que els ajuntaments i les altres institucions s’impliquin de manera eficaç en la problemàtica de l’habitatge, amb polítiques que gravin l’especulació i que pressionin les promotores, les entitats d’estalvi i els propietaris d’habitatges buits a que els posin al mercat de lloguer, o que baixin els preus per tal que puguin ser ocupats dins el termini que preveu l’actual Llei de l’habitatge.

2.- Que s’investigui amb el màxim de rigor qui s’ha lucrat indegudament amb la concessió irregular d’hipoteques, que es reconegui els drets dels perjudicats i que es sancioni, adequadament a la gravetat dels fets, a qui hagi comès irregularitats.

3.- Emplacem els bancs i caixes d’estalvi perquè posin en circulació de manera urgent els habitatges que han quedat buits arran de l’impagament d’hipoteques, i dels que s’han hagut de quedar a causa de promocions fallides, i que en facilitin ràpidament l’ús a les famílies que els necessitin.

4.- Així mateix, reclamem que els bancs i caixes d’estalvi condonin totalment el deute residual de les persones que, a causa de l’augment de les quotes de préstec o per problemes d’atur no hagin pogut fer front al seu pagament i hagin perdut el seu habitatge.

5.- La situació exposada provoca l’augment de l’exclusió social. Per això, demanem la implicació col·lectiva en la resolució d’aquesta problemàtica, amb totes les eines que estiguin al nostre abast, per tal que no se’n ressenti la cohesió i la pau social dels nostres pobles, barris i ciutats.

Així ho fem constar, per al públic coneixement, i reclamem es doni una resposta adequada a les reivindicacions plantejades.

A Vic, el mes de juliol de 2009.