Amb la ILP ja en vigor, exigim l’aturada immediata i preventiva de tots els desnonaments i talls de subministres a Catalunya.


El grup promotor exigeix l’aplicació des del primer dia de la ILP habitatge, ara convertida en llei.

El passat 23 de juliol, en una jornada històrica, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i contra la pobresa energètica impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Aquesta iniciativa legislativa popular convertida en norma, l’anomenada “Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica”, ha costat més de 6 anys. Després d’una lluita infatigable la ciutadania ha aconseguit que, finalment, es legisli per protegir els drets més essencials vinculats a l’habitatge.
Les mesures aprovades encara no s’han pogut posar en pràctica perquè, per exemple, el mes d’agost és l’únic mes de l’any on no hi ha desnonaments, ja que els jutjats tanquen per vacances. A més, som perfectament conscients que el fet d’aprovar una llei no canvia la realitat de forma immediata, sinó que cal forçar-ne l’aplicació efectiva. Inclús hi ha lleis -habitualment, les que defensen els drets de la majoria- que no s’apliquen perquè hi ha grups molt poderosos (com els bancs) que mouen cel i terra perquè es guardin al calaix o perquè es vulnerin.
No permetrem de cap de les maneres que això passi amb la ILP habitatge. És per això que avui iniciem una etapa decisiva en la que s’ha d’implicar tota societat catalana: fer el seguiment del compliment de la llei, fer pressió quan calgui i dotar-nos de recursos per a que la implementació efectiva de la ILP sense cap escletxa sigui una realitat. Si sense tenir una llei que ens emparés no hem permès la vulneració dels nostres drets, ara farem arribar arreu aquesta llei que ens protegeix i exigirem la seva aplicació en tot moment.
Però volem recordar que qui te la màxima responsabilitat per a fer complir les lleis son les institucions. Es indispensable doncs que, sense adormir-se i sense que li tremoli el pols, el Govern de la Generalitat agafi la iniciativa per a fer complir aquesta llei de defensa dels drets essencials en l’àmbit de l’habitatge. Cal també que els Ajuntaments exprimeixin al màxim la nova llei per actuar des dels serveis socials i d’habitatge. I per últim, és imprescindible que el mon de la justícia (jutjats, advocats etc.) faci seva aquesta llei i l’apliqui de forma garantista des del primer dia.
La “Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica” aporta mecanismes efectius per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de subministraments, per aconseguir un veritable parc d’habitatge social i per acabar amb els deutes de per vida. Algunes de les mesures, com les de segona oportunitat i la de mobilització de l’habitatge en desús, s’hauran de desenvolupar.
Però aquelles mesures de xoc, com son aturar els desnonaments i els talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia. Per això a partir d’avui, 1 de setembre, comencem a posar en marxa aquesta llei, per als casos de desnonaments i talls que hi hagi a tot Catalunya, fins que no es normalitzi l’aplicació de la llei per part de l’administració. I si en algun cas la llei s’incompleix, ho denunciarem de forma contundent.
Es per això que exigim al Govern de la Generalitat, als Jutjats i als Ajuntaments de Catalunya que garanteixin l’aturada immediata i preventiva tots els desnonaments i talls previstos, com a mesura urgent fins que no es normalitzi l’aplicació de la llei.
Evidentment, exigim també aquest compromís a totes les formacions polítiques de Catalunya que es presenten a les eleccions del pròxim 27S. Els desnonaments i els talls no s’aturen en períodes electorals i per tant exigim a totes les candidatures que mantinguin el compromís vers aquesta llei que es va fer explícit al Parlament durant la seva aprovació per unanimitat el passat mes de Juliol.
Per altra banda, des del grup promotor de la ILP habitatge, volem anunciar els passos que donarem els propers dies:
· A finals de setmana publicarem a la web de la ILP varis documents útils per sol·licitar a jutjats la suspensió del desnonament, la obligatorietat d’oferir-nos un lloguer social i l’activació del mecanisme de segona oportunitat per extingir els deutes. D’aquesta manera volem aconseguir que el màxim de persones afectades i professionals se’n beneficiïn presentant-los als jutjats corresponents.
· Al llarg d’aquests dies ens reunirem amb el Secretari d’Habitatge per començar a treballar conjuntament en l’elaboració d’una guia d’aplicació de la ILP per facilitar que els Ajuntaments implementin de forma àgil i eficaç les mesures que conte. Aquesta trobada es va pactar en el tràmit de la ILP.
· Iniciarem una sèrie de reunions amb el món de la judicatura, les professionals dels serveis socials i altres col·lectius per treballar en la posada en marxa de la llei. Ens consta que l’aprovació de la llei ha generat molt d’interès i d’expectativa dels professionals que han vist masses cops com es vulneraven drets essencials sense disposar d’instruments per aturar-ho.
Aquesta llei ha vingut per quedar-se i per aturar els desnonaments, els talls de subministraments, per acabar amb els deutes de per vida i per mobilitzar els pisos buits i fer que compleixin la seva funció social.
No pararem fins aconseguir-ho!
Grup promotor de la ILP habitatge
Carta oberta als diputats de CiU i el PP: ha arribat l'hora de la veritat!


La ILP habitatge ha arribat al tram decisiu. A punt d'acabar el termini de recollida de signatures i pendents de fer l'últim recompte, ja hem recollit el suport de més de 100.000 signatures. A més, una seixantena de municipis han aprovat mocions de suport als seus Plens, representant a més de la meitat dels habitants de Catalunya.


Tenim el suport incontestable de la majoria de la població. Ara, la ILP es tramitarà per la via d'urgència extraordinària i en un termini màxim d'un mes hi haurà el debat a la totalitat al Parlament.


Després de reunir-nos amb tots els grups parlamentaris, tan sols CiU i PP s'oposen a aprovar el conjunt de mesures de la ILP habitatge. De fet, tan sols amb el vot a favor de dues diputades d'algun d'aquests partits ja es podria formar la majoria suficient per poder aprovar el contingut íntegre de la ILP, posant en marxa mesures efectives que permetin acabar amb els desnonaments i talls de subministrament a Catalunya.


Per aquesta raó hem escrit aquesta Carta dirigida als diputats de Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya perquè examinin la seva consciència, pensin en les vides que hi ha en joc i prioritzin els drets fonamentals per sobre de les dinàmiques de partit o altres interessos.


Amb la ILP sobre la taula tan sols tindran dues opcions. Votar a favor i aconseguir que Catalunya sigui un país pioner en la defensa del dret a l'habitatge i els subministraments. O votar-hi en contra o rebaixar-la, condemnant a les famílies a més patiment i perpetuant els privilegis de la banca i grans energètiques.


Com ja va passar amb la ILP al Congrés dels diputats, si es demostra que no hi ha voluntat política per fer-ho, ens veurem obligats a assenyalar aquells partits polítics que donen l'esquena a la ciutadania com a responsables de l'agonia i el patiment de milers de famílies.


La ILP és urgent i necessària, i no acceptarem més excuses, silencis ni dilacions.


#AvuiEsPot

Comissió promotora de la ILP de mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional i contra la pobresa energètica10:47 | 0 Comments

Tret de sortida de la ILP que permetrà acabar amb l’emergència habitacional i la pobresa energètica.

ilphabitatge.cat 


L’Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) iniciem la campanya de recollida de signatures per aturar l’emergència social que es viu a Catalunya: una mitjana de 43 desnonaments al dia i més del 10% del veïnat afectat per talls de subministraments bàsics com aigua, llum i gas.

Amb aquesta iniciativa les entitats impulsores volem evidenciar la necessitat de què el govern de la Generalitat faci ús de les competències de què disposa en matèria d’habitatge i protecció dels consumidors i adopti mesures urgents en favor de les famílies afectades per la crisi.

Amb un 19% d’atur, 726.000 persones, més del 60% de les quals en atur de llarga durada, Catalunya s’ha convertit en una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons dades recents de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 220.700 llars tenen tots els seus membres a l’atur, de les quals 106.700 no perceben cap ingrés. Alhora, cada cop són més les persones que tot i treballar no disposen dels ingressos suficients per fer front a les despeses familiars bàsiques.

Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge. Segons dades judicials, des de que va començar la crisi al 2008 Catalunya acumula més de 50.000 desnonaments per motius econòmics (43 desnonaments al dia) encapçalant el rànquing de la pèrdua d’habitatge a tot l’Estat. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc habitacional, front el 18% dels països europeus del nostre entorn-, quantitat del tot insuficient per respondre a la demanda habitacional.

Moltes de les famílies desnonades, alhora, són víctimes de la sobreexposició al crèdit hipotecari, i hores d’ara pateixen una autèntica mort civil. El sobreendeutament, de fet, és una de les problemàtiques més punyents de les famílies hipotecades, moltes de les quals estan integrades per menors d’edat que s’hi veuen directament afectats, com així reflexa l’informe: “Emergencia Habitacional en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos”  .

Igualment, resulta especialment alarmant el creixement de la pobresa energètica que hores d’ara afecta a més del 10% de la població a Catalunya. Així, més de 320.000 famílies  no poden mantenir les seves llars a temperatura adequada per falta de recursos econòmics o perquè ja han patit talls de subministrament energètics (llum i gas) i d’aigua.
Aquest creixement de la pobresa energètica està vinculat tant a la deficient qualitat energètica del parc d’habitatge existent, com a la pujada indiscriminada del rebuts d’aigua, llum i gas. Subministraments tots ells en mans d’empreses oligopolístistiques. No és casualitat que a l’Estat Espanyol el preu de l’energia sigui un 30% més car que la mitjana de la UE i que els beneficis de les companyies siguin el doble que els beneficis del sector a escala europea.

Afortunadament Catalunya disposa dels recursos legals i materials necessaris per fer front a la situació. En particular, Catalunya acumula 450.00 habitatge buits (100.000 en mans de les entitats financeres, 80.000 habitatges nous de nova construcció i 270.000 habitatges particulars). Per la seva banda, les companyies elèctriques, amb una mitjana de beneficis d’uns 3.849 milions d’euros entre 2008 i 2012, gaudeixen d’una situació econòmica privilegiada. Del que es tracta, doncs, és de fer servir les competències exclusives del Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge i protecció de consumidors per aturar la concentració de la riquesa per part de les grans empreses de subministraments, entitats financeres, fons voltors i grans immobiliàries.  

Amb aquest objectiu en ment, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC presentem la ILP de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i la pobresa energètica, ILP que va ser admesa a tràmit per la mesa del Parlament el passat 13 d’octubre. 
En concret, proposem 6 mesures de mínims imprescindibles per fer front al sobre-endeutament, els desnonaments i els talls de subministraments bàsics:
 1. Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per les persones sobre-endeutades, mitjançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judicial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder començar de nou.
 1. Cap desnonament per a les famílies que no poden fer front al pagament de la hipoteca, establint l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
 1. Cap desnonament per a famílies que no poden fer front al pagament del lloguer quan els propietaris siguin bancs, fons voltors o grans immobiliàries  establint l’obligació d’aquests grans tenedors d’habitatges de concedir un lloguer social a les famílies en situació de vulnerabilitat.
 1. Tots els ajuts per a les famílies que no poden fer front al pagament del lloguer de pisos propietat de persones físiques. Quan el propietari de l’immoble sigui un petit propietari, en canvi, serà  l’administració l’obligada de concedir ajudes perquè l’afectat pugui seguir a l’habitatge o assegurar un reallotjament adequat.
 1. Creació d’un parc de lloguer social a través del lloguer forçós dels pisos buits en poder bancs i grans tenedors d’habitatge. 
 1. Impedir els talls de llum, aigua o gas que afecten a famílies en situació de vulnerabilitat i garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat. S’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts  necessaris per a evitar el tall de subministrament. Tanmateix, la contribució per part de les empreses subministradores en la lluita contra la pobresa energètica a través d’acords amb l’administració que estableixin línies d’ajut o descomptes molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat.
Comunicat d’aixecament de l’acampada al BBVA de Manlleu - PAH d’Osona
Després de 110 dies aixequem l’acampada que la PAH d’Osona portàvem a terme, des del passat 16 de juny, davant l’oficina del BBVA de la Plaça Fra Bernadí de Manlleu. Ho fem en el moment precís en el qual les famílies afectades en solidaritat amb les quals es va iniciar l’acampada han aconseguit per escrit unes solucions que han considerat viables en un doble sentit: que els garantia el dret a l’habitatge; que els permetia una segona oportunitat. Les famílies han signat l’acceptació de l’acord proposat pel banc.

Resulta impossible, en unes poques línies, resumir tot allò viscut durant els tres mesos i mig que ha durat l’acampada. En destaquem la satisfacció d’haver generat un espai de solidaritat, de reivindicació d’un dret fonamental i de transformació social davant la injustícia.

Marxem amb un punt de preocupació. Hem pres encara més consciència del poder creixent d’aquest entramat d’interessos creuats entre elits polítiques i econòmiques, cada cop més allunyats de les persones i de les seves necessitats. Fem, així mateix, una nova crida per tal que les persones deixin de treballar amb els grans bancs per les seves pràctiques antisocials i, concretament, amb el BBVA, tot reivindicant el paper de la banca ètica com a alternativa existent.

Fem extensiva la preocupació a la connivència de les elits polítiques de l’estat i del govern autonòmic i al paper d’Ofideute que, com a servei públic d’intermediació hipotecària hauria de defensar els drets de les persones i que, contràriament, amb la seva actitud de suposada neutralitat, en una situació de desequilibri tan gran davant la llei, acaba afavorint claríssimament els interessos de la banca.

Tenim clar que, davant d’això, només la solidaritat i la desobediència ens permetran construir una societat més justa i igualitària.

Marxem satisfets, doncs, perquè malgrat el poder d’aquesta multinacional financera que és el BBVA, s’ha demostrat que la mobilització dóna fruits. No s’ha aconseguit la totalitat d’allò que es demanava, però sense cap mena de dubte, s’ha aconseguit moltíssim més del que hauria estat possible mantenint-nos amb els braços creuats.

Marxem esperançades perquè aquests 110 dies no hauran servit només per els casos que es reivindicaven en aquesta acció, sinó que contribuiran, de ben segur, a facilitar la solució dels casos que aniran sorgint en el futur, tant de persones afectades pel BBVA, com per la resta d’entitats financeres; perquè aquesta acció haurà contribuït a un canvi de la llei hipotecària que és urgent i necessari; perquè, a més, aquests 110 dies hauran estat un temps d’aprenentatge per a totes les persones que hem format part de l’acampada que ens permetrà plantar cara als bancs i, quan el problema de les hipoteques estigui resolt, plantar cara a les noves injustícies que, malauradament, puguin sorgir en el futur.

Marxem, per sobre de tot, agraïdes i agraïts. Primer de tot, perquè som conscients que les persones que hem participat a l’acampada de Manlleu no som un grup aïllat, sinó que recollim tot el bagatge de la resta de PAH que des de fa 5 anys estan lluitant contra una llei hipotecària injusta. Agraïdes per la solidaritat, doncs, dels milers d’activistes que conformen aquest moviment. Agraïts, també, amb les veïnes i veïns de Manlleu pel seu suport anímic i material, la seva companyia i la seva comprensió. Agraïdes a l’Ajuntament de Manlleu per no posar entrebancs a l’acampada i facilitar-nos en tot moment l’accés als serveis públics de la plaça. Agraïts amb aquest i altres ajuntaments que han aprovat mocions de suport i amb els 56 diputats del Parlament de Catalunya que van donar, també, suport a l’acampada. Agraïts amb tots els artistes, mitjans locals, activistes, entitats i col·lectius que s’han solidaritzat amb la reivindicació i que enumerem a continuació:

Ressaka Ska, Guida Sellarès, Guillem Roma, Dani Rifà, Martí Belmondo (Jose Medialdea), L'home Trencat (Guillem Rigol), Teatre de l'Oprimit, Tai-a-Treros, Daniel de la PAH (Dani Piedrafita), Fausto Gramola, Guillem Ramisa, Marc August, Jaume Barri, Cineclub Vic, Tòxic Sons, Joan Usart, Roger Usart, K-100, Salvador Giralt, Lluís Planes, grup de Swing, Balls de salsa, Santi Eizaguirre, Els Pets, Cesck Freixas, Orquestra Maravella, Melgamah, Anna Solans, Gerard Gómez, Edgar Vila, Roser Iborra, Rou Sànchez, Montse Llorens, Mima Parris, Sergi Oliva, labarraca2.0, Pei Iborra, Festival de Curtmetratges de Manlleu, PAH Catalanes, Grup de Defensa del Ter (GDT), Casal Boira Baixa, Sindicat SEPC, AVV barri de l'Erm, AVV barri Vilamirosa, La Xinxa, La Sequoia, FETS, CUP d’Osona, ICV-Verds d’Osona, CCOO Osona, Procés Constituent d’Osona, Arcadi Oliveras, David Fernandez, Isabel Vallet, Laura Massana, Dolors Camats, Pepe Álvarez, El 9 Nou, Osona.com, Diari de Manlleu, El Ter, Radio Manlleu, Radio Vic, El Vigatà, La Directa, El Punt Avui, Diari Ara , Ràdio Contrabanda, RadioKras i a la resta de mitjans de comunicació que en algun moment puguin haver informat sobre l’acampada.


Manlleu, 3 d’octubre de 2014


I ja en van 54. Aquests són els dies que la PAH Osona porta acampada davant de la seu del BBVA de la Plaça Fra Bernadí de Manlleu. Des de llavors, ha plogut molt! (metafòrica i literalment parlant); tanmateix no el suficient perquè el banc es digni a rebre’ns, de moment. Ja saben, aquesta protesta és local i està emmarcada en la resolució (recordem que no demanem privilegis sinó l’aplicació de codis, reglaments i un xic de justícia social) dels casos de 5 famílies d’Osona. El problema, però, és global. La voràgine especulativa iniciada durant els anys de la ja coneguda, famosa i citada “bombolla immobiliària” ens ha conduït fins aquí. Atur, pobresa, desnonaments i dolor. Molt dolor. Ara, des de la PAH Osona,  fem un pas més. Agafem el “toro per les banyes”, que diuen, i ens llancem en una campanya de boicot al banc. De motius, n’anem servits!
Entenem que un banc no és un amic. Tot i que en algun moment la ciutadania hi va festejar, el banc és un negoci. Ara bé, en aquest negoci tot s’hi val? Sembla ser que sí. Vegem-ne alguns exemples:
1. Durant el període 2009 – 2013 el grup BBVA ha sigut propietari de bons, accions i fons d’inversió en 14 empreses armamentístiques espanyoles i estrangeres per un valor de més de 31 milions d’euros. La dada, tot i ser escandalosa i vergonyosa, pot consultar-se fàcilment fent una breu recerca a la xarxa. Això no és tot. N’hi ha més.
2. Des del 2005 i fins al 2013 el grup BBVA (aquest banc que gasta milers d’euros en fer creure a la gent que és socialment responsable i que està compromès amb el benestar de la societat) ha concedit crèdits a 13 multinacionals armamentístiques per valor de més de 2 mil milions d’€. Si, heu escoltat bé. Més de dos mil milions d’euros. Esgarrifós, oi? Però això no és tot.
3. El grup BBVA té participacions accionarials significatives, altrament dit, és un dels propietaris d’empreses d’armament. Seria el cas, entre d’altres, de la multinacional Indra i tot el conglomerat  d’empreses que d’ella se’n deriven.
Heus aquí, doncs, una petita mostra. La punta de l’iceberg. La cirereta del pastís. Però n’hi ha més. Molt més: extracció i saqueig de recursos naturals i energètics a diverses parts del món, finançament de governs dictatorials, vinculacions amb grups paramilitars a Colòmbia, etc.). I molts es preguntaran, com poden fer tot això? Doncs gràcies a nosaltres. Bé, als nostres diners. Si, és així. Podem ignorar-ho o fer veure que no ho sabem però des del moment en que un cèntim d’euro nostre es diposita en un compte del BBVA, aquest, ens agradi o no, passa a formar part dels actius del banc i aquest, com hem vist, ja sabem per a que els utilitza.
I  tot sovint ens preguntem,  pot una persona de a peu, pacífica i solidària col·laborar, indirectament i sense saber-ho moltes vegades, en aquest negoci brut,malvat, pervers, assassí i tacat de sang. De la resposta no en tenim cap dubte, segur que no. És aquí, doncs, quan anem més enllà de la xacra dels desnonaments del patiment de deixar a la gent sense casa i  se’ns ajunta i uneix el dolor de milions de persones víctimes indirectes dels negocis del BBVA.  I  és en aquest moment quant quelcom de dins del cos, de l’anima, surt i diu: per aquí no hi passem. I en aquest punt estem. Proposant una campanya de boicot. De boicot al BBVA, per desnonar, per assetjar, per assassinar.
Animem, doncs, a tota la ciutadania compromesa i solidària, que sabem que n’és molta a que se sumi a la campanya de boicot. I com ho pot fer? Senzill. Entri un dia a l’oficina, dirigeixi’s a finestreta i sense por, sense vergonya (vostè no és culpable de res) i amb fermesa digui: no vull ser més client d’aquest banc. No vull col·laborar en els seus negocis tacats de sang. Cancel·li tots els  comptes (o domiciliacions, o fons de pensions, o…). Als blocs de la PAH d’Osona (drethabitatge.blogspot.com) i de la campanya de Boicot al BBVA (boicotbbva.blogspot.com) podeu trobar materials informatius de la campanya i una carta model que us pot servir, modificant-hi les vostres dades, per presentar al banc i demanar la cancel·lació del vostre compte. Creieu-nos, és possible. Entre tots i totes, sí que es pot!
Davant la negativa del BBVA de donar una resposta als casos que han motivat l'acampada davant l'oficina de la Plaça Fra Bernadí de Manlleu, des de la PAH d'Osona s'inicia una campanya de boicot al BBVA.

Tenim clar que l'actitud del banc en relació a l'acampada és només el desencadenant d'aquesta campanya. Els motius per fer-la són moltíssims: responsabilitat en la bombolla immobiliària, tracte a les persones afectades, finançament d'empreses relacionades amb la indústria armamentística, participació en l'economia especulativa...

Tots els documents de la campanya els podeu trobar a la part superior de la barra lateral dreta d'aquest blog. Aquests documents són:
 • Cartell de campanya: Cartell en format pdf per fer difusió de la campanya de boicot al BBVA
 • Carta model per cancel·lació de comptes: Podeu utilitzar aquesta carta com a plantilla tot adaptant-la amb el vostre nom, DNI i la informació dels comptes que voleu donar de baixa. Per baixar-la, un cop clicat l'enllaç accedireu aun document compartit amb el text. Llavors heu d'anar a: fitxer/baixa com a/document de microsoft word (.docx) o format Opendocument (.odt) depenent del programa que utilitzeu per editar. A banda dels motius que surten a la plantilla per defecte, podeu afegir-n'hi de nous o modificar els existents. (Es prega que informeu de l'entrega a drethabitatge@gmail.com per poder fer seguiment de l'abast de la campanya).
 • Fulletó de suport a l'acampada: Si no voleu tancar els vostres comptes del BBVA o no en sou clients, però voleu donar suport a la campanya, podeu descarregar-vos aquesta carta i portar-la peresonalment a l'oficina del BBVA més propera. Podeu portar-ne tantes còpies com vulgueu, tants dies com us vagi bé, a totes les oficines que pugueu. Com major sigui la insistència en la demanda, més possibilitats tenim que el banc accedeixi a solucionar els casos de les persones afectades.
 • Fulletó informatiu: On s'expliquen els motius i les alternatives.
 • Fulletó per a fer còpies: El mateix document però amb 3 fulletons per pàgina. En podeu fer còpies a dues cares i distribuir-les.
 • Dossier formatiu: Aquest document es penjarà properament. S'hi desenvolupen les dades presents al fulletó informatiu però de forma molt més extensa i amb més referències a les fonts.

Estimat diari d'acampada. 15 dies, dues setmanes senceres!!!

Avui volia parlar d'alguns aspectes de l'acampada que fa dies que em volten pel cap i que, penso, són molt presents en totes les persones que hi mantenim un cert compromís: els canvis que experimentem a nivell personal i col·lectiu; les relacions que es van teixint i que tenen tant i tant a veure amb la solidaritat que es genera dins del grup; l'augment del debat al voltant dels motius de fons que ens porten aquí i que, més enllà dels casos particulars, apunten a la vulneració de drets, a la necessitat de transformar una societat excessivament individualista i, en conseqüència, cada cop més disgregada i excloent.
... però una visita inesperada, ahir al vespre, m'ha fet replantejar aquesta intenció inicial. No pateixis, però, estimat diari, que no penso abandonar aquests aspectes que en certa forma són al moll de l'os de tota la qüestió!
... potser demà mateix.
Com deia, vam tenir la visita, curiosa, d'un treballador del BBVA, sembla ser que d'una oficina de Vic (no es va identificar clarament), indignat per un article que s'havia publicat fa tres o quatre dies a El 9 Nou, la publicació periòdica de més tirada a nivell comarcal. Segons ell, aquest article insultava als treballadors del banc que, deia, són molt sovint persones honrades, treballadores i en cap cas mancades de consciència social.
Miro i remiro l'article i em costa veure-hi un atac a les treballadores i treballadors del banc. El torno a rellegir per si de cas contingués alguna generalització que pugui haver ofès aquest senyor. Veig que es parlava tant del personal del banc, com dels membres del cos de mossos d'esquadra. En tot cas, hi trobo un parell de reflexions difícils d'obviar:
 • Que no han set gens excepcionals les situacions en les quals alguns treballadors i treballadores del banc (i els mossos) han maltractat algunes persones afectades per la hipoteca.
 • Que aquestes i aquests empleats (i els mossos) serveixen molt sovint a interessos perversos que els són aliens.
Potser toca matisar una mica:
 • És cert, no totes les persones del banc maltracten a totes les persones afectades. N'hi ha de molt educades. N'hi ha de molt respectuoses. Aquestes, però, haurien d'aturar-se cinc minuts a pensar en totes les formes possibles de violència que es poden exercir educadament, sense alçar la veu, quan es fan des d'una posició de poder: la del policia davant el manifestant; la del banquer davant la persona que ha perdut la feina i no pot pagar la hipoteca...
 • I tot i així, no em costa reconèixer que, de ben segur, hi deu haver personal de les oficines que es preocupa realment pels seus clients; que intenta trobar solucions viables; que sent una profunda frustració davant l'evidència que el banc constreny el seu marge de maniobra; que ha de dir, amb el cap cot, és que això el banc no m'ho deixarà fer; que deixaria la feina demà mateix si no fos, quina paradoxa!, per la seva pròpia hipoteca, per la por que fa trobar-se a l'altra banda. Qui sap si a aquesta por no s'hi ajunta, també, un cert desig de parar la tenda. No sé amb quina intenció exacta es va escriure l'article, però potser és a aquestes persones, precisament, a quin anava dirigit... A la Plataforma hi falten mans, persones que puguin aportar coneixement i experiència... A cadascuna de nosaltres ens toca, però, anar portant com bonament podem els nostres propis conflictes interns!
 • ... perquè la segona reflexió sembla més clara. La defensa dels interessos del banc a costa del sofriment de les persones afectades, no és, al cap i a la fi, una forma terrible d'alienació? (ai, estimat diari, espero que aquesta afirmació no aixequi gaire més poseguera... Bé, que aixequi la que hagi d'aixecar, que algunes veus amigues ja m'han dit que sóc una mica massa de bona fe :-)
Si malgrat tot aquest senyor (o qualsevol altre treballadora o treballador de la banca) considera que aquestes afirmacions són injustes, a l'acampada hi solem tenir cafè, algunes galetes que ens baixen les veïnes i veïns, unes quantes cadires i una mica de temps per parlar-ne amb calma.
Dit això, estimat diari, penso de veritat que aquest senyor va ser molt valent quan va venir a revelar-se contra allò que considerava injust! Si coincidíssim, ni que fos mínimament, en el concepte de justícia (i per tant, en el d'injustícia), quin gran membre de la PAH que seria!!! Quin bon company de viatge, no creus, estimat diari?
... potser l'haurem d'anar a buscar a l'oficina i, mig d'amagatotis, mirar tot allò que tenim en comú.
... O simplement, deixar-li les portes obertes quan el banc decideixi acomiadar mitja plantilla.
Pau Zona