Ben aviat començarà el termini de recollida de signatures per a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) que les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de tot l'estat, juntament amb els sindicats majoritaris, la Taula del tercer sector, la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns i un munt d'entitats, estan impulsant per a demanar una modificació de la llei que contempli:
  • La dació obligatòria per als bancs en casos d'execucions hipotecàries.
  • La cancel·lació del deute que les persones que ja han perdut l'habitatge han contret amb les entitats financeres com a conseqüència del fet que la llei permet a bancs i caixes quedar-se'ls per un 60% (inicialment un 50%) del seu valor de taxació (unes taxacions que realitzaven les mateixes entitats).
  • La reconversió dels pisos embargats pels bancs en habitatge de lloguer social amb preferència per a les persones que ja hi vivien inicialment.
Per a totes les persones interessades en participar a la campanya, la primera reunió de coordinació serà el proper:

Dissabte, 3 de març, a les 6 de la tarda al Casal Claret de Vic (C/ Ramada, 14)
Tenim 9 mesos per recollir 500.000 signatures (o 1 milió, o 5 milions...)

Feu-ne tanta difusió com sigui possible!!!!
Actualment, de manera lamentable, moltes persones estan patint l’embargament dels seus salaris degut a un deute hipotecari. Després d’haver perdut la seva casa o bé el seu pis pateixen els embargaments dels jutjats de per vida, ja que l’adjudicació de l’habitatge hipotecat no ha estat considerada suficient per cobrir l’import total del deute.

Són uns embargaments abusius i del tot injustos. Per això s’està promovent la ILP (iniciativa legislativa popular) per demanar que l’entrega de l’habitatge sigui suficient per cancel·lar el deute total. Aviat començarem la recollida de signatures.

Mentrestant però, ens caldrà una eina per tal que no es cometin abusos en les embargaments dels salaris, ja que moltes persones que ja han perdut el pis o la casa ara veuen com el seu sou o bé la seva prestació d’atur és embargada pels jutjats. I a més, en molts casos s’embarga més de les quantitats legalment permeses!

Aquest quadre ha de servir per ajudar a evitar que es cometin abusos en aquests embargaments. Si la quantitat embargada és superior a la que correspon segons el sou que es té (tenint en compte el nombre de persones que depenen de l’hipotecat i conviuen amb ell) moveu-vos! Comproveu el motiu de què us embarguin més del compte, i si no està justificat feu les gestions que calgui per tal de resoldre l’abús. Tingueu en compte però que només és útil per embargaments derivats d’hipoteques que s’han fet sobre l’habitatge habitual del deutor.

(Per veure el quadre correctament, fer-hi clic a sobre)