Escanyats per la Hipoteca
30 Minuts (10/04/2011): 
PER A UN HABITATGE DIGNE:
PROU DESNONAMENTS!

La Plataforma de Perjudicats per les Hipoteques d’Osona i la Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona, davant la greu problemàtica social que estem vivint com a conseqüència de les dificultats d’accés a un habitatge per part de moltes persones, així com dels desnonaments que s’estan produint de forma accelerada a casa nostra, MANIFESTEM
 
Que l’accés a l’habitatge és un dret fonamental de les persones, reconegut com a tal a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i la Declaració Universal dels Drets Humans. Malgrat tot, a la comarca d’Osona un de cada quatre pisos està buit alhora que cada cop més persones tenen serioses dificultats per accedir a un habitatge digne.
 
Cada cop hi ha més casos d’embargaments per hipoteques contretes amb entitats financeres, les quals, en la majoria dels casos, es queden l’habitatge a meitat de preu alhora que reclamen com a deute la part restant, els interessos i les costes judicials. Mentre amb diners públics es rescaten caixes i bancs, moltes persones veuen vedat el seu accés a un lloguer just i a les borses comarcals i municipals d’habitatge amb l’argument que tenen uns deutes injustos que no podran acabar de pagar mai.

Per això EXIGIM,
  • Que s’ aturin els desnonaments previstos. Que cap persona es vegi obligada abandonar el seu habitatge per no poder fer front a la seva hipoteca degut a les dificultats econòmiques que pateix.
  • Que  es garanteixi  des de l’ Admninistració el Dret de totes les persones  a un habitatge digne. Que es prenguin mesures per evitar  que les persones es quedin sense llar  i /o  tinguin dificultats per accedir a un habitatge. A Osona hi ha al voltant de 17.000 pisos buits. Emplacem els bancs i caixes d’estalvi perquè posin en circulació de manera urgent els habitatges que han quedat buits arran de l’impagament d’hipoteques i que en facilitin ràpidament l’ús a les famílies que els necessitin.
  • Que es legisli de forma urgent la dació  en pagament.Que amb l’entrega de la propietat de l’habitatge  a l’ entitat bancària ,el  deute  quedi totalment liquidat ,com passa en altres països de la UE i dels EEUU
  • Que es condoni totalment el deute que quedi si ja s’hagués subhastat l’habitatge.
  • Que s’ investigui el paper de les entitats bancàries, de les immobiliàries i dels intermediaris si hi ha indicis d’ irregularitat s o frau en la concessió de les hipoteques i que es rescabalin els perjudicats.
  • Que s’exigeixin responsabilitats als directius de les entitats financeres que, de manera temerària, han incentivat el sobreendeutament de les famílies.
  • Que es facin públiques immediatament les xifres d’execucions hipotecàries iniciades i de desnonaments previstos a Osona.
  • Atès que la situació exposada provoca l’augment de l’exclusió social, demanem la implicació col·lectiva en la resolució d’aquesta problemàtica, amb totes les eines que estiguin al nostre abast, per tal que no se’n ressenti la cohesió i la pau social dels nostres pobles, barris i ciutats.
Vic,26 de febrer del 2011
Dissabte 26 de febrer a les 7 de la tarda i a la Plaça del Pes de Vic.
Concentració:

PROU DESNONAMENTS! Per a un Habitatge Digne!
Us hi esperem!
Organitza:
Plataforma Perjudicats per les Hipoteques d'Osona

Plataforma pel Dret a l'Habitatge d'OsonaEl passat dimecres dia 9 de febrer, va tenir lloc, al número 8 del Passeig Pep Ventura de Vic, el desnonament d’una família del seu habitatge com a conseqüència de l’execució de la hipoteca que tenen contreta amb el Banco de Santander. Es tracta d’una família amb un fill i una filla, de sis anys el gran, d’uns 18 mesos la petita, amb la mare embarassada de vuit mesos i mig i, provisionalment, amb uns ingressos familiars totals de 600€.
Cal insistir, però, que no es tracta d’un fet aïllat. Les execucions hipotecàries són un fet continuat que es va accelerant i que amenaça de provocar seriosos problemes socials. Segons el Consell General del Consell Judicial, estaríem parlant d’una xifra propera, entre 2007 i 2010, a les 250.000 execucions hipotecàries a l’Estat espanyol, 50.000 de les quals a Catalunya. Allò que denunciem, però, no és només el desnonament, sinó també tot allò que s’hi amaga al darrere:
Avui per avui, a poques persones se’ls escapa que durant els darrers quinze anys, els bancs han concedit crèdits molt per sobre de les possibilitats de retorn dels mateixos, inflant taxacions per aconseguir un finançament superior al 100% i sense cap tipus de garanties.
Tampoc és cap novetat que les hipoteques acostumaven a ser amb tipus d’interès variable, la qual cosa ha suposat, en molts casos, un increment de les quotes fins a límits que dificulten seriosament les possibilitats de fer front a les necessitats bàsiques; o que els períodes per al pagament de les mateixes han anat creixent progressivament, fins arribar als 30 o 40 anys, massa temps si se l’entén com aquella fracció de la nostra vida durant la qual, ni per pèrdua momentània de feina, ni per malaltia, ni per accident, ni per circumstàncies familiars, ni pel motiu que sigui, no ens podem permetre d’estar més de dos mesos sense pagar la quota; o que en molts casos ha set, durant aquest temps, més difícil accedir a un lloguer que a una compra...
Allò que potser no és prou sabut, encara, és que quan els bancs executen la hipoteca, la llei els permet, injustament, d’adjudicar-se l’habitatge a la meitat del preu de taxació. Malgrat haver estat pagant religiosament durant anys, la persona afectada es trobarà sense pis i amb un deute que en alguns casos supera el preu inicial de venda; cal tenir present que, després d’embargar l’habitatge, s’estan embargant sous, i fins i tot algunes prestacions socials com ara ajudes a la maternitat, en nom d’aquest deute. Les persones afectades, al ser considerades moroses, no poden accedir a habitatge protegit.
Tampoc no es coneix prou el fet que les entitats financeres no posen molts dels habitatges embargats a la venda per no fer aflorar unes pèrdues milionàries, que les tenen, donat que, mentre no posen els pisos al mercat els computen al preu de taxació, molt per sobre del preu al qual els vendrien actualment. Tot plegat fa que a Osona hi hagi uns 17.000 pisos buits (El 9 Nou, 6 de desembre de 2009) i moltes famílies sense habitatge. Sembla clar que per a una societat que reconeix, tant a la Declaració de Drets Humans, com a l’Estatut d’Autonomia o a la Constitució Espanyola, que tothom té dret a un habitatge digne i que les autoritats públiques han de garantir aquest dret prenent totes aquelles mesures que siguin necessàries, la situació actual és absolutament inadmissible.
En cap cas es tracta d’una problemàtica que afecti a col·lectius concrets. Totes i tots ens podem trobar, en qualsevol moment, en una situació similar. La vergonya o el sentiment de culpa acostumen a invisibilitzar un problema que en cap cas s’hauria de veure com a individual sinó com a social. Les famílies i les xarxes de suport estan absorbint momentàniament aquest drama amb reallotjament, ajudes econòmiques i suport afectiu. Però això, de ben segur, té un límit que cal anticipar i solucionar abans no sigui massa tard.
Davant d’aquesta situació, un grup de persones ens vam concentrar pacíficament davant l’habitatge d’aquesta família per tal d’evitar-ne el desnonament. Ens remetem a les imatges que han anat sortint als mitjans per denunciar que l’actuació policial va ser del tot desproporcionada: prop de vint-i-cinc persones entre guàrdia urbana i mossos, tres policies secretes, i a última hora, un grup d’uns 8 o 10 agents antidisturbis, amb casc i proteccions, del cos de mossos d’esquadra... tot plegat desmesurat i excessiu. Quedi com a reflexió, però, que davant la gran mobilització policial, a ningú no se li hauria d’escapar que a qui s’acostuma a defensar amb els diners de totes i tots és als poderosos, i no pas a la gent humil.
La nostra reivindicació, doncs, passa per un canvi en la legislació que impliqui la condonació del deute residual i l’acceptació, per part de les entitats financeres, de la dació en pagament de l’habitatge a canvi de la cancel·lació de la hipoteca; que es garanteixi l’accés a un habitatge digne, obrint possibilitats com la permanència al pis embargat a canvi d’un lloguer assequible; que en el conflicte entre els drets de les persones i les exigències del mercat, s’opti, decididament, per les primeres.
Així mateix, fem una crida a tothom qui passi dificultats derivades de les hipoteques o en relació amb l’habitatge, sigui d’on sigui, perquè es posi en contacte amb nosaltres (drethabitatge@gmail.com).
Anunciem que el proper dia 26 de febrer a les 7h de la tarda farem una concentració de protesta a la Plaça del Pes, a Vic.
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona


PROU DESNONAMENTS!!! PER UN HABITATGE DIGNE!

Ahir dimecres a Vic es va produir el desnonament d’una família del seu habitatge com a conseqüència de l’execució de la hipoteca que tenen contreta amb el Banco de Santander.

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Vic i la Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona, valorem molt positivament el fet que una seixantena de persones ens solidaritzéssim amb aquesta família i amb la reivindicació per a la recerca de solucions per a totes les persones que es trobin o es puguin trobar en una situació similar.

Valorem positivament el fet que les persones a les quals s’ha desnonat, hagin pogut ser reallotjades, si més no, temporalment, fins que puguin trobar un nou habitatge.
Valorem, també, la presència de tants mitjans de comunicació en resposta a la convocatòria, com a mostra de l’interès creixent que aquesta problemàtica va adquirint com a conseqüència de la seva magnitud real.

Volem posar de manifest el cúmul d’injustícies que sistemàticament es donen en aquest tipus d’accions així com les pràctiques abusives de les entitats financeres a l’hora de contraure una hipoteca, a l’hora d’adjudicar-se el pis embargat, i a l’hora de tancar-se a qualsevol negociació que pugui significar l’assoliment d’algun tipus d’oportunitat per a les persones afectades.

Volem denunciar el desplegament desproporcionat dels diferents cossos d’ordre públic que ahir van intervenir en l’acció de solidaritat i que han despertat la indignació de moltes persones que veuen com es destinen grans quantitats de diner públic en la defensa d’interessos privats abusius enlloc de defensar drets bàsics de les persones.

Per això EXIGIM que es legisli de forma que sigui possible la dació del pis en pagament, de forma que un cop perdut l’habitatge, les persones afectades no quedin endeutades per tota la vida (a vegades amb una quantitat superior al preu de compra de l’habitatge) i puguin tornar a reprendre la seva vida accedint a un nou d’habitatge digne.
Que es reconegui que la immensa majoria de persones que no paguen les quotes de la hipoteca, no ho fan per falta de voluntat de pagar, sinó per la incapacitat de fer-ho donades les circumstàncies, tant d’augment imprevist dels tipus d’interès, com per la disminució dels ingressos familiars en una conjuntura de crisi.

Que l’administració tingui present que aquest no és un cas aïllat i que, atenent a la seva obligació de garantir un habitatge digne per a totes les persones, prengui les mesures necessàries per a fer-ho possible.

Que aquestes mesures passin per fer evident el contrast dramàtic entre la gran quantitat de persones que han perdut el pis i han de viure reallotjades gràcies a les xarxes de suport i a la família, i una quantitat encara molt més gran de pisos buits a la nostra comarca.

Que s’exigeixin les responsabilitats pertinents a les entitats financeres que han provocat la situació actual.

Per tot això, volem convocar a totes les persones preocupades per aquests fets, a la concentració que es portarà a terme el proper dissabte, 26 de febrer de 2011 a la Plaça del Pes de Vic.

Així mateix, convidem a totes les persones afectades per la hipoteca o preocupades per la manca de respecte al dret a l’habitatge a la nostra comarca, a posar-se en contacte amb nosaltres: drethabitatge@gmail.com
Acció contra un desnonament inhumà a Vic

El proper dia 9 de Febrer el jutjat de Vic té previst desnonar una família del seu habitatge, a petició del Banc Santander, que el reclama en execució de la seva hipoteca. A l'habitatge hi viu l'Ernest i la seva família. Ell està a l'atur, i cobra provisionalment 600 euros. No tenen altres ingressos. La seva esposa, Anita, està embarassada de quasi nou mesos. També tenen dos fills, un nen de sis anys i un altre d'un any i escaig. No tenen on anar.

Aquest és un exemple més que dramàtic del que està passant al costat de casa nostra. És laINJUSTÍCIA en majúscules. Us convoquem a protestar per aquesta actuació inhumana, i per donar un cop de mà a la família de l'Ernest i l'Anita.
Demanem la condonació del deute (dació en pagament) que s'aturi el desnonament i es garanteixi el dret a l'habitatge mantenint la família al mateix pis en règim de lloguer o sinó garantint el seu reallotjament en un habitatge digne!!!!!

Ens trobarem a Vic, al Passeig Pep Ventura, a l'altura del número 8, el dia 9 de febrer
, dimecres, a les 9:30 hores. No hi falteu! Feu córrer aquest correu. Ningú no hi pot faltar!!!