PROU DESNONAMENTS!!! PER UN HABITATGE DIGNE!

Ahir dimecres a Vic es va produir el desnonament d’una família del seu habitatge com a conseqüència de l’execució de la hipoteca que tenen contreta amb el Banco de Santander.

Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Vic i la Plataforma per al Dret a l’Habitatge d’Osona, valorem molt positivament el fet que una seixantena de persones ens solidaritzéssim amb aquesta família i amb la reivindicació per a la recerca de solucions per a totes les persones que es trobin o es puguin trobar en una situació similar.

Valorem positivament el fet que les persones a les quals s’ha desnonat, hagin pogut ser reallotjades, si més no, temporalment, fins que puguin trobar un nou habitatge.
Valorem, també, la presència de tants mitjans de comunicació en resposta a la convocatòria, com a mostra de l’interès creixent que aquesta problemàtica va adquirint com a conseqüència de la seva magnitud real.

Volem posar de manifest el cúmul d’injustícies que sistemàticament es donen en aquest tipus d’accions així com les pràctiques abusives de les entitats financeres a l’hora de contraure una hipoteca, a l’hora d’adjudicar-se el pis embargat, i a l’hora de tancar-se a qualsevol negociació que pugui significar l’assoliment d’algun tipus d’oportunitat per a les persones afectades.

Volem denunciar el desplegament desproporcionat dels diferents cossos d’ordre públic que ahir van intervenir en l’acció de solidaritat i que han despertat la indignació de moltes persones que veuen com es destinen grans quantitats de diner públic en la defensa d’interessos privats abusius enlloc de defensar drets bàsics de les persones.

Per això EXIGIM que es legisli de forma que sigui possible la dació del pis en pagament, de forma que un cop perdut l’habitatge, les persones afectades no quedin endeutades per tota la vida (a vegades amb una quantitat superior al preu de compra de l’habitatge) i puguin tornar a reprendre la seva vida accedint a un nou d’habitatge digne.
Que es reconegui que la immensa majoria de persones que no paguen les quotes de la hipoteca, no ho fan per falta de voluntat de pagar, sinó per la incapacitat de fer-ho donades les circumstàncies, tant d’augment imprevist dels tipus d’interès, com per la disminució dels ingressos familiars en una conjuntura de crisi.

Que l’administració tingui present que aquest no és un cas aïllat i que, atenent a la seva obligació de garantir un habitatge digne per a totes les persones, prengui les mesures necessàries per a fer-ho possible.

Que aquestes mesures passin per fer evident el contrast dramàtic entre la gran quantitat de persones que han perdut el pis i han de viure reallotjades gràcies a les xarxes de suport i a la família, i una quantitat encara molt més gran de pisos buits a la nostra comarca.

Que s’exigeixin les responsabilitats pertinents a les entitats financeres que han provocat la situació actual.

Per tot això, volem convocar a totes les persones preocupades per aquests fets, a la concentració que es portarà a terme el proper dissabte, 26 de febrer de 2011 a la Plaça del Pes de Vic.

Així mateix, convidem a totes les persones afectades per la hipoteca o preocupades per la manca de respecte al dret a l’habitatge a la nostra comarca, a posar-se en contacte amb nosaltres: drethabitatge@gmail.com

0 comentarios:

Publicar un comentario